Website Trường Mầm Non Bình Minh – Đại Lộc – Quảng Nam

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Số 177/LCT-PGD 30-11-2018 Lịch công tác tháng 12 PGD Tải về
2 Giáo án 29-11-2018 Giáo án Tạo Hình: Những con vật ngộ nghĩnh Tải về
3 Giáo án 29-11-2018 Giáo án Làm quen văn học:" Thằng Bờm" Tải về
4 Số 1754/SGDĐT-GDTrH 26-11-2018 Kế hoạch kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018 Tải về
5 Số 1742/SGDĐT-TCCB 21-11-2018 V/v đăng ký danh sách và nộp hồ sơ dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2018. Tải về
6 Số 163/LCT-PGD 30-10-2018 Lịch công tác tháng 11 năm 2018 Tải về
7 Thăng hạng Số 1510/SGDDT-TCCB 10-10-2018 V/v xét thăng hạng GVMN, Phổ thông công lập 2018 Tải về
8 Báo cáo Số 1513/SGDDT- TCCB ngày 10-10-2018 Về việc triển khai báo cáo số liệu giáo dục đầu năm 2018-2019 của Sở GD. Tải về
9 Số 43/LCT-PGD 01-10-2018 Lịch công tác tháng 10/2018 Tải về
10 Số 120/LCT-PGD 30-8-2018 Lịch công tác tháng 9/2018 Tải về
11 Số 2488/QĐ-UBND 17-8-2018 QĐ V/v tặng danh hiệu tập thể LĐXS Tải về
12 Số: 103 /PGDĐT-VP 13-8-2018 “Về việc tổ chức khai giảng năm học 2018-2019” Tải về
13 Số: 104 /PGDĐT-VP 13-8-2018 “Về việc chuẩn bị cho năm học mới và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2018” Tải về
14 Số 2919/CT-BGDĐT 10-8-2018 Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 ngành giáo dục Tải về
15 Số 2154/QĐ-UBND 16-7-2018 QĐ ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của Giáo dục mầm non, giáo dục phô thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam. Tải về
16 Số 88/LCT-PGD 01-7-2018 Lịch công tác tháng 7/2018 Tải về
17 Số: 78 / LCT-PGDĐT 31-5-2018 Lịch công tác tháng 6 năm 2018 của PGD Đại Lộc Tải về
18 Số 2213/QĐ-UBND 22-5-2018 Quyết định V/v tạm giao biên chế năm 2018 Tải về
19 Số: 54 /PGDĐT-TCCB 03-5-2018 V/v hướng dẫn thực hiện luân chuyển giáo viên THCS và thuyên chuyển giáo viên, nhân viên năm 2018 Tải về
20 Số 52/LCT-PGD 27-4-2018 Lịch công tác tháng 5/2018 Tải về
21 HD số 531/SGDDT-KHTC 16-4-2018 HD và làm rõ một số nội dung khi thực hiện chính sách thoants nghèo bền vững trong cơ sở giáo dục. Tải về
22 Số 37/PGD Lịch công tác tháng 4/2018 30-3-2018 Lịch công tác tháng 4/2018 Tải về
23 Giáo án 17-3-2018 Tải về
24 Số 21/ PGD Lịch công tác tháng 3/2018 28-02-2018 Số 21/ PGD Lịch công tác tháng 3/2018 Tải về
25 Số 13/PGD Lịch công tác tháng 02 PGD 31-01-2018 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2018 Tải về
26 Số : 258/LCT-PGDĐT 29-12-2017 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2018 Tải về
27 Số: 1959/TB-HDTT 05-12-2017 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2017 Tải về
28 so 93 Ke hoach cong khai tài sản thu nhap CBCC 20-11-2017 KH Thực hiện kê khai và công khai tài sản thu nhập của CBCC Tải về
29 Số: 27/TB-HDTT 19-10-2017 THONG BAO Thi tuyen vien chin nganh giao dục tinh Quang Nam narn 2017 Tải về
30 Số 1619/SGDĐT-TTr 16-10-2017 V/v HD công tác kiểm tra nội bộ trường học Tải về
31 Kiểm tra nội bộ 1619/SGDDT-TTr 16-10-2017 HD kiểm tra nội bộ trường học 2018-2019 Tải về
32 số 1125/NGCBQLGp-CSNGCB 18-8-2017 V/v huong dan giai quyet che do thai san cua GV triing vol thbi gian nghi hè Tải về
33 Số: 80 /KH-PGDĐT 04-5-2017 KẾ HOẠCH Tổ chức tập huấn công tác y tế trường học năm 2017 Tải về
34 Số 61/PGDĐT _ MN 07-4-2017 V/v thu thập bài, ảnh về GDMN phục vụ công tác truyền thông Tải về
35 Số: 59/PGDĐT-VP 05-4-2017 V/v Biên soạn kỷ yếu "Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc - 40 năm xây dựng và phát triển" Tải về
36 Số 57/KH-PGDĐT 04-4-2017 Kế hoạch biên soạn và phát hành kỷ yếu " GD và ĐT huyện Đại Lộc 40 năm xây dựng và phát triển " từ năm học 1975-1976 đến ăm học 2015-2016. Tải về
37 Số: 40/KH-PGDĐT 09-03-2017 KẾ HOẠCH Triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
38 Cv số 37/PGDĐT-VP 06.3.2017 CV V/v tăng cường quản lý hoạt động các trang thông tin điện tử cá nhân Tải về
39 Số: 36/KH-PGDĐT 06-3-2017 KẾ HOẠCH Biên soạn và phát hành Kỷ yếu “40 năm xây dựng và phát triển” Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc (Từ năm học 1975-1976 đến năm học 2015-2016) Tải về
40 Số: 34 /LCT-PGDĐT 01.3.2017 Lịch công tác tháng 3.2017 Tải về
41 số 05/KH-CĐGD 27.02.2017 Kế hoạch tổ chức giải cầu lông cán bộ, viên chức và người lao động Huyện Đại Lộc, năm học 2016-2017. Tải về
42 Số: 189/KH-SGDĐT 10-02-2017 KẾ HOẠCH Triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
43 Số: 189/KH-SGDĐT 10-02-2017 KẾ HOẠCH Triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
44 công văn Số: 195 /PGDĐT-MN 09.11.2016 V/v hướng dẫn thực hiện công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm học 2016-2017 Tải về
45 Số: 172/KH-PGDĐT 18-10-2016 V/v Kế hoạch thực hiện công tác trọng tâm Cấp học Mầm non, năm học 2016-2017 Tải về
46 Công văn số 1443/SGDĐT-GDMN 21.9.2016 V/v Hướng dẫn thực hiện công tác PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi năm học 2016-2017 Tải về
47 Số: 135 /PGDĐT-MN 31-8-2016 V/v duyệt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017 Tải về
48 QĐ số 3035 /QĐ-UBND 26.8.2016 Về việc tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2015-2016 Tải về
49 so 3596 Triển khai thực hiện PCGD-XMC 22.7.2016 PCGD-CMC Tải về
50 công văn số: 92/PGDĐT-VP 19.5.2016 V/v tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo. Tải về
51 Số: 81/PGDĐT-VP 06-5-2016 V/v hướng dẫn viết sáng kiến năm học 2015-2016 và những năm tiếp theo. Tải về
52 số 70/KH-PGD&ĐT 07-4-2016 Kế hoạch công tác Văn thư - Lưu trữ Phòng GD & ĐT Đại Lộc năm 2015 - 2016 Tải về
53 Số: 60 /PGDĐT-HĐTĐ 22-3-2016 V/v Hướng dẫn thực hiện đánh giá, chấm điểm, xếp loại thi đua các trường MN, MG,TH & THCS, năm học 2015 – 2016. Tải về
54 Thông tư Số: 07/2016/TT-BGDĐT 22.3.2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM VÀ NỘI DUNG, QUY TRÌNH, THỦ TỤC KIỂM TRA CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ Tải về
55 TT LT Số: 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 19-5-2015 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên viên ngành thư viện Tải về
56 Nghị định Số: 20/2014/NĐ-CP 24.3.2014 VỀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ Tải về
57 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
58 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
59 Thông tư 01/2011/TT-BNV 19-01-2011 HD thể thức và trình bày văn bản hành chính Tải về
60 HD rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý trường học 5-2016 Rà soát, bổ sung CBQL trường học Tải về
61 HD xếp chuyển lương 2016 5-2016 HD Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và viên chức làm công tác thư viện Tải về

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Hưng – Phụ huynh bé: Võ Gia Huy – Lớp nhỡ

ôi chưa từng thấy một ngôi trường mầm non nào có sân chơi rộng rãi – sạch sẽ – thoáng mát và nhiều trò chơi bổ ích như ngôi trường mầm non này ! Thật là bất ngờ thú vị , nó giống như một công viên thiếu nhi thực thụ ! Hàng ngày mỗi buổi sáng , tôi đều cùng bé Gia Huy chơi đùa dưới sân trước giờ học, bé rất thích thú và học hỏi được nhiều điều mới lạ. Và từ một đứa bé rụt rè nhút nhát, đến nay, sau hơn 4 tháng học tập vui chơi ở đây, bé đã được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần lên rất nhiều !