Website Trường Mầm Non Bình Minh – Đại Lộc – Quảng Nam

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 số 2236/QĐ-UBND 06-8-2021 QĐ Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên Tải về
2 Số 119/PGDĐT – VP 14-5-2021 Tải về
3 Số 25/TB-PGDĐT Đại Lộc 16-4-2021 Thông báo Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 ( 10/3 Âm lịch) Tải về
4 Số 762/UBND-NV 03-3-2021 V/v Triển khai thực hiện NQ số 102/NQ-CP, ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp Giáo dục và Y tế . Tải về
5 Số 143/TCKH-NS 24-12-2020 V/v Kháo sổ kế toán ngân sách năm 2020 Tải về
6 Số 7574/UBND-KTTH 23-12-2020 V/v Chi trả tiền lương, tiền công và các khoản trợ cấp tháng 02/2021 trong tháng 01/2021 Tải về
7 So 7592/UBND-KTTH 23-12-2020 V/v Khóa sổ kế toán ngân sách nhà nước năm 2020 Tải về
8 Số 459/TB-UBND 21-12-2020 Thông báo về nghỉ tết Dương lịch năm 2021 Tải về
9 Số 283/PGDĐT-MN 10-12-2020 V/v Tham dự khai mạc Hội thi GVDG cấp học mầm non năm học 2020-2021 Tải về
10 Số 260/PGDĐT-NGLL 25-11-2020 V/v Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện công tác y tế trường học. Tải về
11 Số 121/QĐ-PGDĐT 05-8-2020 Quyết định Kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Ngành GDĐT huyện Đại Lộc Tải về
12 Số 16/CT-UBND Tỉnh QN 31-7-2020 Chỉ thị V/v đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới . Tải về
13 Số 2520/UBND – VP Huyện Đại Lộc 29-7-2020 V/v Triển khai UDCNTT trong phòng, cống dịch bệnh Covid-19 Tải về
14 Số 162/PGDĐT-VP 28-7-2020 Tăng cường việc chống dịch Covid-19 Tải về
15 Số 4232/UBND-KGVX Tỉnh QN 28-7-2020 V/v Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cấp bách trong tình hình hiện nay Tải về
16 Số 161/PGDĐT Đại Lộc 27-7-2020 V/v Duyệt kế hoạch mạng lưới trường, lớp năm học 2020-2021 Tải về
17 Số 660/QĐ UBND Huyện Đại Lộc 24-7-2020 QĐ Ban hành quy định về tiếp nhận, thuyên chuyển giáo viên; luân chuyển, điều chuyển giáo viên giữa các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học và THCS công lập trên địa bàn huyện Đại Lộc Tải về
18 Số 158/PGDĐT-VP 24-7-2020 V/v Tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu trong trường học Tải về
19 Số 407/TB-UBND Huyện Đại Lộc 16-6-2020 Thông báo của Chủ tịch UBND Huyện - Trần Văn mai tại cuộc họp liên quan đến việc thực hiện các quy định của nhà nước đối với hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của chính phủ. Tải về
20 Số 3181/UBND-KGVX Tỉnh QN 11-6-2020 V/v Thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020, 2020-2021vaf chỉ đạo điều hành giá năm 2020 Tải về
21 Số 99/PGDĐT-MN 02-6-2020 V/v Hướng dẫn một số nhiệm vụ cuối năm học 2019-2020 Tải về
22 Số 661/SGDĐT-VP 28-4-2020 V/v Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và chuẩn bị cho học sinh khi đi học trở lại. Tải về
23 NHỮNG VIỆC CẦN LÀM KHI HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI 27-4-2020 Những việc cần làm khi học sinh đi học trở lại Tải về
24 So 648/SGDĐT-VP 24-4-2020 V/v Thông báo cho HS đi học trở lại và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho HS khi đến trường. Tải về
25 Số 74/PGDĐT Đại Lộc 23-4-2020 V/v Tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh trong quá trình học tập qua intenet Tải về
26 Số 75/PGDĐT Đại Lộc 23-4-2020 V/v Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong tình hình mới Tải về
27 Số 76/PGDĐT-VP 23-4-2020 V/v Thực hiện chỉ thị số 53/CT/TU V/v Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Tải về
28 Số 77/PGDĐT-VP 23-4-2020 V/v Hướng dẫn những việc cần làm khi học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học. Tải về
29 Công văn số 12/KH-PGDĐT 17-4-2020 KẾ HOẠCH Triển khai Năm an toàn giao thông 2020 trong trường học Tải về
30 Công văn so 64/PGDĐT-MN 17-4-2020 V/v đảm bảo an toàn và phòng, chống bạo hành trẻ em trong các cơ sở GDMN Tải về
31 Công văn số 13/KH -PGDĐT 17-4-2020 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy năm 2020 Tải về
32 Công văn số 11/KH-PGDĐT 16-4-2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác xã hội trong trường học giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn huyện Đại Lộc Tải về
33 Công văn số 63/PGDĐT-MN 15-4-2020 V/v Tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Tải về
34 Công văn số 54/PGDĐT 01-4-2020 V/v Đề án xếp lại trường, điểm trường, lớp gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện Đại Lộc. Tải về
35 So 820/UBND-Vp Huyện Đại Lộc 31-3-2020 V/v Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo công văn số 1779/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của chủ tịch UBND tỉnh QN. Tải về
36 So 676/UBND-VP Huyện Đại Lộc 20-3-2020 V/v Tuyên truyền nội dung hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở tập trung, tại nhà noi cư trú. Tải về
37 803/BGDĐT-GDTrH 13-3-2020 V/v Điều chỉnh khung kế hoạch thơi gian năm học 2019-2020 (lần 2) Tải về
38 Số 38/PGDĐT-VP 06-3-2020 V/v Tiếp tục cho hoc sinh nghi_hoc_den_ngay 15/3/2020 và đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do vi rút COVID - 19 gây ra Tải về
39 Số 30/2020/NĐ-CP 05-3-2020 Nghị định về công tác văn thư Tải về
40 Số 696/BGDĐT-GDTC 04-3-2020 V/v những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học. Tải về
41 Số 480 huyen, 875 Tỉnh 04-3-2020 V/v Áp dụng các biện pháp về theo dõi sức khỏe, cách ly các trường hợpđi từ các vùng có dịch Covid-19 Tải về
42 Công văn số 33/PGDĐT -VP của PGDĐT Đại Lộc. 28-02-2020 V/v Tiếp tục cho hoc sinh nghi_hoc_den_ngay 15/3/2020 và đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do vi rút COVID - 19 gây ra. Tải về
43 Công văn số 17/PGDĐT -VP, ngày của PGDĐT Đại Lộc. 07-2-2020 V/v Cho HS nghỉ học từ ngày 10.02 đến hết ngày 16/02/2020 để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút CORONA gây ra. Tải về
44 Công văn số 51/KH-PGDĐT 22-01-2020 KẾ HOẠCH Tổng kết 05 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” Tải về
45 Số:165/PGDĐT-NGLL 08-10-2019 V/v tiếp tục hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 Tải về
46 So QĐ 874/QĐ-UBND 02.10.2019 QĐ thành lập đoàn kiểm tra, phúc tra xét công nhận danh hiệu "Thôn văn hóa";"Khu phố văn hóa";"Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới ";" Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"; " Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa " năm 2019. Tải về
47 Số 154/PGDĐT – VP 01-10-2019 V?v Xây dựng, tổ chức triển khai Quy tắc ứng xử trong trường học. Tải về
48 So 26/KH-BCĐ 01-10-2019 Kế hoạch tổ chức kiểm tra, phúc tra công nhận danh hiệu văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2019 Tải về
49 so 115/pgd 14-8-2019 Về việc tổ chức khai giảng năm học 2019-2020 Tải về
50 So 18/BCĐ 01.8.2019 V/v Thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" gắn với xây dựng " Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa" Tải về
51 Cong văn 1552/UBND-VP 21-6-2019 V/v Đăng tải thông tin thủ tục hành chính lên cổng thông tin điện tử huyện Tải về
52 Số 115/ PGDĐT -TCCB 19-6-2019 V/v Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Lãnh đạo, quản lý năm học 2019-2020 Tải về
53 Số 1257/QĐ-UBND 26-4-2019 QĐ phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận Một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tải về
54 So 38/KH-UBND 25-4-2019 KH triển khai thực hiện NĐ số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa";"Thôn văn hóa"; " Làng văn hóa"; " Ấp văn hóa"; " Bản văn hóa"; " Tổ dân phố văn hóa". Tải về
55 06/2019-TT-BGDĐT 12-4-2019 Thông tư quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Tải về
56 Số 177/LCT-PGD 30-11-2018 Lịch công tác tháng 12 PGD Tải về
57 Giáo án 29-11-2018 Giáo án Tạo Hình: Những con vật ngộ nghĩnh Tải về
58 Giáo án 29-11-2018 Giáo án Làm quen văn học:" Thằng Bờm" Tải về
59 Số 1754/SGDĐT-GDTrH 26-11-2018 Kế hoạch kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018 Tải về
60 Số 1742/SGDĐT-TCCB 21-11-2018 V/v đăng ký danh sách và nộp hồ sơ dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2018. Tải về
61 Số 163/LCT-PGD 30-10-2018 Lịch công tác tháng 11 năm 2018 Tải về
62 Báo cáo Số 1513/SGDDT- TCCB ngày 10-10-2018 Về việc triển khai báo cáo số liệu giáo dục đầu năm 2018-2019 của Sở GD. Tải về
63 Thăng hạng Số 1510/SGDDT-TCCB 10-10-2018 V/v xét thăng hạng GVMN, Phổ thông công lập 2018 Tải về
64 Số 43/LCT-PGD 01-10-2018 Lịch công tác tháng 10/2018 Tải về
65 Số: 1643/HD-SNV 21-9-2018 HƯỚNG DẪN: Thực hiện Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng Tải về
66 Số 120/LCT-PGD 30-8-2018 Lịch công tác tháng 9/2018 Tải về
67 Số: 22/2018/TT-BGDĐT 28-08-2018 THÔNG TƯ: HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH GIÁO DỤC Tải về
68 Số 2488/QĐ-UBND 17-8-2018 QĐ V/v tặng danh hiệu tập thể LĐXS Tải về
69 Số: 104 /PGDĐT-VP 13-8-2018 “Về việc chuẩn bị cho năm học mới và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2018” Tải về
70 Số: 103 /PGDĐT-VP 13-8-2018 “Về việc tổ chức khai giảng năm học 2018-2019” Tải về
71 Số 2919/CT-BGDĐT 10-8-2018 Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 ngành giáo dục Tải về
72 Số 2154/QĐ-UBND 16-7-2018 QĐ ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của Giáo dục mầm non, giáo dục phô thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam. Tải về
73 Số 88/LCT-PGD 01-7-2018 Lịch công tác tháng 7/2018 Tải về
74 Số: 07 /2018/QĐ-UBND 22-06-2018 QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng Tải về
75 Số: 78 / LCT-PGDĐT 31-5-2018 Lịch công tác tháng 6 năm 2018 của PGD Đại Lộc Tải về
76 Số 2213/QĐ-UBND 22-5-2018 Quyết định V/v tạm giao biên chế năm 2018 Tải về
77 Số: 54 /PGDĐT-TCCB 03-5-2018 V/v hướng dẫn thực hiện luân chuyển giáo viên THCS và thuyên chuyển giáo viên, nhân viên năm 2018 Tải về
78 Số 52/LCT-PGD 27-4-2018 Lịch công tác tháng 5/2018 Tải về
79 HD số 531/SGDDT-KHTC 16-4-2018 HD và làm rõ một số nội dung khi thực hiện chính sách thoants nghèo bền vững trong cơ sở giáo dục. Tải về
80 Số 37/PGD Lịch công tác tháng 4/2018 30-3-2018 Lịch công tác tháng 4/2018 Tải về
81 Giáo án 17-3-2018 Tải về
82 Số 21/ PGD Lịch công tác tháng 3/2018 28-02-2018 Số 21/ PGD Lịch công tác tháng 3/2018 Tải về
83 Số 13/PGD Lịch công tác tháng 02 PGD 31-01-2018 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2018 Tải về
84 Số : 258/LCT-PGDĐT 29-12-2017 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2018 Tải về
85 Số: 1959/TB-HDTT 05-12-2017 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2017 Tải về
86 so 93 Ke hoach cong khai tài sản thu nhap CBCC 20-11-2017 KH Thực hiện kê khai và công khai tài sản thu nhập của CBCC Tải về
87 Số: 27/TB-HDTT 19-10-2017 THONG BAO Thi tuyen vien chin nganh giao dục tinh Quang Nam narn 2017 Tải về
88 Số 1619/SGDĐT-TTr 16-10-2017 V/v HD công tác kiểm tra nội bộ trường học Tải về
89 Kiểm tra nội bộ 1619/SGDDT-TTr 16-10-2017 HD kiểm tra nội bộ trường học 2018-2019 Tải về
90 số 1125/NGCBQLGp-CSNGCB 18-8-2017 V/v huong dan giai quyet che do thai san cua GV triing vol thbi gian nghi hè Tải về
91 Số: 91/2017/NĐ-CP 31-7-2017 NGHỊ ĐỊNH: QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG Tải về
92 Số: 80 /KH-PGDĐT 04-5-2017 KẾ HOẠCH Tổ chức tập huấn công tác y tế trường học năm 2017 Tải về
93 Số 61/PGDĐT _ MN 07-4-2017 V/v thu thập bài, ảnh về GDMN phục vụ công tác truyền thông Tải về
94 Số: 59/PGDĐT-VP 05-4-2017 V/v Biên soạn kỷ yếu "Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc - 40 năm xây dựng và phát triển" Tải về
95 Số 57/KH-PGDĐT 04-4-2017 Kế hoạch biên soạn và phát hành kỷ yếu " GD và ĐT huyện Đại Lộc 40 năm xây dựng và phát triển " từ năm học 1975-1976 đến ăm học 2015-2016. Tải về
96 Số: 40/KH-PGDĐT 09-03-2017 KẾ HOẠCH Triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
97 Số: 36/KH-PGDĐT 06-3-2017 KẾ HOẠCH Biên soạn và phát hành Kỷ yếu “40 năm xây dựng và phát triển” Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc (Từ năm học 1975-1976 đến năm học 2015-2016) Tải về
98 Cv số 37/PGDĐT-VP 06.3.2017 CV V/v tăng cường quản lý hoạt động các trang thông tin điện tử cá nhân Tải về
99 Số: 34 /LCT-PGDĐT 01.3.2017 Lịch công tác tháng 3.2017 Tải về
100 số 05/KH-CĐGD 27.02.2017 Kế hoạch tổ chức giải cầu lông cán bộ, viên chức và người lao động Huyện Đại Lộc, năm học 2016-2017. Tải về
101 Số: 189/KH-SGDĐT 10-02-2017 KẾ HOẠCH Triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
102 Số: 189/KH-SGDĐT 10-02-2017 KẾ HOẠCH Triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
103 công văn Số: 195 /PGDĐT-MN 09.11.2016 V/v hướng dẫn thực hiện công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm học 2016-2017 Tải về
104 Số: 172/KH-PGDĐT 18-10-2016 V/v Kế hoạch thực hiện công tác trọng tâm Cấp học Mầm non, năm học 2016-2017 Tải về
105 Công văn số 1443/SGDĐT-GDMN 21.9.2016 V/v Hướng dẫn thực hiện công tác PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi năm học 2016-2017 Tải về
106 Số: 135 /PGDĐT-MN 31-8-2016 V/v duyệt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017 Tải về
107 QĐ số 3035 /QĐ-UBND 26.8.2016 Về việc tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2015-2016 Tải về
108 so 3596 Triển khai thực hiện PCGD-XMC 22.7.2016 PCGD-CMC Tải về
109 Số: 787/HD-SNV 20-6-2016 HƯỚNG DẪN: Xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam Tải về
110 công văn số: 92/PGDĐT-VP 19.5.2016 V/v tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo. Tải về
111 Số: 81/PGDĐT-VP 06-5-2016 V/v hướng dẫn viết sáng kiến năm học 2015-2016 và những năm tiếp theo. Tải về
112 số 70/KH-PGD&ĐT 07-4-2016 Kế hoạch công tác Văn thư - Lưu trữ Phòng GD & ĐT Đại Lộc năm 2015 - 2016 Tải về
113 Thông tư Số: 07/2016/TT-BGDĐT 22.3.2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM VÀ NỘI DUNG, QUY TRÌNH, THỦ TỤC KIỂM TRA CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ Tải về
114 Số: 60 /PGDĐT-HĐTĐ 22-3-2016 V/v Hướng dẫn thực hiện đánh giá, chấm điểm, xếp loại thi đua các trường MN, MG,TH & THCS, năm học 2015 – 2016. Tải về
115 Số: 32 /2015/QĐ-UBND 11-11-2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ KHUYẾN KHÍCH HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Tải về
116 Số 1501/QĐ-TTg 28-8-2015 QĐ Phê duyệt đề án " Tăng cường giáo dục lý tưởng Cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020 Tải về
117 TT LT Số: 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 19-5-2015 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên viên ngành thư viện Tải về
118 Nghị định Số: 20/2014/NĐ-CP 24.3.2014 VỀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ Tải về
119 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
120 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
121 Thông tư 01/2011/TT-BNV 19-01-2011 HD thể thức và trình bày văn bản hành chính Tải về
122 HD xếp chuyển lương 2016 5-2016 HD Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và viên chức làm công tác thư viện Tải về
123 HD rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý trường học 5-2016 Rà soát, bổ sung CBQL trường học Tải về

Cảm nhận của Phụ huynh

Chị Nguyễn Thị Hoài Thu – Phụ huynh bé: Nguyễn Huỳnh Linh Đan – Lớp lớn

Con tôi rất nhút nhát, do công việc bận rộn gia đình cũng không có thời gian để tạo điều kiện cho bé thường xuyên tiếp xúc với môi trường bên ngoài nên bé ngại giao tiếp hơn. Do đó khoảng thời gian đầu cho bé đi học là quãng thời gian khó khăn cho cả bé và gia đình. Tôi đã từng khóc khi thấy bé đứng thút thít do không thuộc những động tác thể dục buổi sáng… Thời gian trôi thật mau, giờ bé đã nên người và tự tin hơn rất nhiều, bé lại có thể phát huy được năng khiếu múa hát. Tất cả là nhờ sự yêu thương, gần gũi của các cô đã làm cho bé tìm được niềm vui khi đến lớp.